• English
  • Русский
Posta Rijeka Crnojevica

Pošta na Rijeci Crnojevića

Kao jedna od trgovinski i saobraćajno izuzetno značajnih tačaka u nekadašnjoj Crnoj Gori, Rijeka Crnojevića je veoma rano razvila poštanske saradnje sa ostatkom zemlje.

Upravnik pošte i telegrafa Crne Gore je nakon posjete Parizu 1903. godine za svoju kompaniju naručio automobil za prevoz putnika i pošte koji je mogao da primi devet osoba i da se kreće brzinom do 20 kilometara na sat. Put od Rijeke do Cetinja trajao je sat vremena, a od Rijeke do Podgorice sat i 45 minuta.

Godinu dana prije automobila uprava Pošte i telegrafa Crne Gore uvela je i prevoz pošte i putnika po Skadarskom jezeru parobrodom Lastavica. Parobrod je saobraćao svakog dana i povezivao je Rijeku Crnojevića sa Virpazarom i Plavnicom.

Preporuka

Lokacija

Pogledajte još...

Stari most Rijeka Crnojevica

Danilov most

Crna Gora može da se pohvali brojnim prirodnim ljepotama i veoma smo ponosni kada čujemo komentare onih koji po prvi put borave pod ovim našim parčetom neba.
Kuca Svetog Petra Cetinjskog

Kuća Svetog Petra Cetinjskog

Na ulazu u Rijeku Crnojevića, odmah iznad Danilovog mosta sa desne strane nalazi se najstarija očuvana kuća (sagradjena u periodu izmedju 1810. i 1815. godine) koja pamti i mnogo slavnije dane ove varošice pored Skadarskog jezera.
Oktoih Rijeka Crnojevica

Štamparija Crnojevića

Pored toga što je bio sjedište srednjevjekovnih vladara Crne Gore Crnojevića, Obod je svoje ime u istoriji zapisao i kao mjesto u kojem je nastala prva knjiga na južnoslovenskim prostorima štampana ćirilicom.