• English
  • Русский
Stari most Rijeka Crnojevica

Danilov most

Crna Gora može da se pohvali brojnim prirodnim ljepotama i veoma smo ponosni kada čujemo komentare onih koji po prvi put borave pod ovim našim parčetom neba. Medju mnogim djelovima ove “divlje ljepotice” teško da je nastao neki video snimak, a da već u trećem četvrtom kadru nakon Svetog Stefana ili zidina starog kotorskog grada niste vidjeli jedan stari most.

Ovaj Stari most nalazi se upravo u Rijeci Crnojevića i jedno je od glavnih obilježja ove čudesne varošice. Napravio ga je crnogorski knjaz Danilo I Petrović 1853. godine u čast svog oca Stanka. Most je spojio tada jedan od glavnih trgovačkih centara, Rijeku Crnojevića, sa starim gradom Obodom koji je bio sjedište vladarske dinastije Crnojević.

Preporuka

Lokacija

Pogledajte još...

Kuca Svetog Petra Cetinjskog

Kuća Svetog Petra Cetinjskog

Na ulazu u Rijeku Crnojevića, odmah iznad Danilovog mosta sa desne strane nalazi se najstarija očuvana kuća (sagradjena u periodu izmedju 1810. i 1815. godine) koja pamti i mnogo slavnije dane ove varošice pored Skadarskog jezera.
Oktoih Rijeka Crnojevica

Štamparija Crnojevića

Pored toga što je bio sjedište srednjevjekovnih vladara Crne Gore Crnojevića, Obod je svoje ime u istoriji zapisao i kao mjesto u kojem je nastala prva knjiga na južnoslovenskim prostorima štampana ćirilicom.
Spomenik Rijeka Crnojevica

Oslobodilački ratovi

Riječki kraj je u različitim periodima crnogorske istorije bio svjedok ali i veoma aktivni učesnik izuzetno značajnih dogadjaja.